Sunday, 14 August 2011

Dunia Tanpa Jurutera


Kejuruteraan ialah salah satu aplikasi sains untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Kejuruteraan menggabungkan pengetahuan, matematik, dan pengalaman untuk mereka bentuk sesuatu objek atau proses. Pengamal kejuruteraan profesional dipanggil jurutera.
Tugas-tugas jurutera dalam bidang masing-masing.
Kejuruteraan elektrik : Bidang kejuruteraan yang mengkaji dan menggunakan ilmu elektrik, elektronik dan keelektromagnetan.
Kejuruteraan awam : Bidang kejuruteraan yang merangkumi aspek-aspek pembinaan dan pembangunan, sama ada dalam pembuatan jalan, bangunan, sistem perparitan, pengawalan banjir serta trafik dan lain-lain.
Kejuruteraan mekanikal : Bidang kejuruteraan yang berkaitan dengan asas mekanikal. Ia merupakan penggunaan prinsip fizik untuk menganalisis, mencipta, membuat dan menyelenggara mesin dan barangan berguna. Ia memerlukan pemahaman kukuh konsep-konsep asas yang merangkumi mekanik, kinematik, termodinamik dan tenaga.
s0 setiap jurutera ada tugas masing-masing dan cuba bayangkan dunia ini tiada jurutera.
Dunia Tanpa Jurutera Awam

Dunia Tanpa Jurutera Telekomunikasi

Dunia Tanpa Jurutera Komputer

Dunia Tanpa Jurutera Elektronik

Dunia Tanpa Jurutera Mekanikal


Tiadalah "TEKNOLOGI" tanpa jurutera
*saje2 je buat entry nie*
*sharing is caring*

No comments:

Post a Comment

Thank you for reading this entry :)